Home » Bez kategorii » “OCALONE WSPOMNIENIA”,CZYLI PRELEKCJA Z OKAZJI UPAMIĘTNIENIA DNIA PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

“OCALONE WSPOMNIENIA”,CZYLI PRELEKCJA Z OKAZJI UPAMIĘTNIENIA DNIA PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

1 marca przypada Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji do naszej szkoły z prelekcją przyjechała córka jednego z żołnierzy wyklętych z naszego powiatu pani Małgorzata Grzybowska. Podczas prelekcji przybliżyła nam postać swojego ojca Żołnierza III Zgrupowanie Armii Krajowej „Pocisk” Tadeusza Goli ps. „Karło” (z włoskiego fryzjerskie krzesło) z zawodu fryzjera. Przed wojną ukończył elitarną Szkołę Podoficerską Piechoty dla Młodocianych w Nisku, po jej ukończeniu wstąpił do służby wojskowej w 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich w Przemyślu, jako podoficer nadterminowy. Brał udział w walkach obronnych we wrześniu 1939 r. na szlaku Przemyśl – Dębica – Tuchów. W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej a wraz z nim przyszła żona Janina, która została sanitariuszką oraz matka, jako łączniczka. Po wojnie został nauczycielem przysposobienia wojskowego oraz ćwiczeń cielesnych w gimnazjum w Pilźnie. W 1945 r. wstąpił do organizacji Wolność i Niezawisłość. 23 stycznia 1949 r. został aresztowany i 10 sierpnia 1949 r. został skazany na 12 lat więzienia, utratę praw publicznych i honorowych na 5 lat oraz utratę mienia.

Osadzony na okres od 23 stycznia 1949 r. do 23 stycznia 1961 r. 8 listopada 1955 r. skorzystał z prawa łaski i 28 listopada 1955 r. została mu darowana pozostała część kary. Aresztowany i więziony był także Stanisław Ćwik ps. „Wiarus” z Jaźwin, żołnierz III Zgrupowania Armii Krajowej „Zapalnik” oraz członek organizacji WiN ps. „Bogacz”. Rehabilitacja i zatarcie wyroku nastąpiło 18 listopada 1991 r. W bardzo przejmujący sposób prelegentka przedstawiła historię rodzinną. Uczniowie mieli także okazję zobaczyć oryginale dokumenty p. Tadeusza Goli. Pani Małgorzata Grzybowska jest autorką książki „Ocalone Wspomnienia”, w która tematycznie związana jest z działaniami III Zgrupowania Armii Krajowej „Pocisk” Pilzno, „Zapalnik” Zasów, (wchodzących w skład Obwodu „Deser”) oraz Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) w Pilźnie kryptonim „Barbara”. Taka lekcja żywej historii na pewno na długo zapadnie w pamięci.

Bardzo serdecznie dziękujemy autorce książki za przeprowadzenie tak interesujących zajęć.

Renata Brzeska

RP

  • 17
  • 4 723
  • 516 583

Stan powietrza w Jaźwinach

Skip to content