Home » Organizacja Roku Szkolnego

Organizacja Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/23 w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaźwinach.

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2022r., a kończą – 23 czerwca 2023r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
• I okres – od 1 września 2022r. do 31 stycznia 2023r.
• II okres – od 1 lutego 2023r. do 23 czerwca 2023r.

III. Terminy I okresu:
1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych do 11 grudnia 2022r.
2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2022r.
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisania ich do dziennika – 23 grudnia 2022r.
4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 11 stycznia 2023r.
5. Wywiadówka 12 stycznia 2023r.

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 16 stycznia do 29 stycznia 2023r.

V. Terminy II okresu:
1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 6 do 11 kwietnia 2023r.
2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych i nagannych – do 19 maja 2023r.
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika – 16 czerwca 2023r.
4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 19 czerwca 2023r.
5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw – 23 czerwca 2023r.

VI. FERIE LETNIE – trwają od 24 czerwca do 31 sierpnia 2023r.

VII. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

• 31 października 2022r. (poniedziałek)
• 2 maja 2023r. (wtorek)
• 9 czerwca 2023r. (piątek)

RP

  • 0
  • 1 085
  • 404 760

Stan powietrza w Jaźwinach

Skip to content