Home » Organizacja Roku Szkolnego

Organizacja Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/24 w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaźwinach.

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2023r., a kończą – 21 czerwca 2024r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
• I okres – od 4 września 2023r. do 31 stycznia 2024r.
• II okres – od 1 lutego 2024r. do 21 czerwca 2024r.

III. Terminy I okresu:
1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannych do 22 grudnia 2023r.
2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2023r.
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisania ich do dziennika – 12 stycznia 2024r.
4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 24 stycznia 2024r.
5. Wywiadówka 25 stycznia 2024r.

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 29 stycznia do 11 lutego 2024r.

V. Terminy II okresu:
1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 28 marca do 2 kwietnia 2024r.
2. Egzamin ósmoklasisty 14, 15, 16 maja 2024r.(wtorek, środa, czwartek).
3. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych i nagannych – do 17 maja 2024r.
4. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika – 3 czerwca 2023r.
5. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 17 czerwca 2024r.
6. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw – 21 czerwca 2024r.

VI. FERIE LETNIE – trwają od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024r.

VII. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

• 22 grudnia 2023r. (piątek) – Wigilia szkolna
• 2 maja 2024r. (wtorek)
• 14, 15, 16 maja 2024r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
• 31 maja 2024r. (piątek)

    RP

    • 43
    • 1 608
    • 499 841

    Stan powietrza w Jaźwinach

    Skip to content