Home » Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywna Tablica”

W ramach programu zostało przeprowadzone szkolenie zewnętrzne, dzięki któremu nauczyciele zapoznali się ze sprzętem oraz programem Esprit2 i jego możliwościami. Następnie odbyło się szkolenie wewnętrzne przygotowane przez koordynatora programu p. Jolantę Zielińską, która przedstawiła możliwości korzystania z tablicy i zaprezentowała strony internetowe, z których można korzystać podczas lekcji. Nauczyciele uczący również w innych placówkach brali udział w szkoleniach i spotkaniach realizowanych przez zaprzyjaźnione szkoły. Zakupione w ramach programu pomoce dydaktyczne były aktywnie wykorzystywane w toku realizacji podstawy programowej w klasach I, II, IV, VI, II Gim i III Gim. W czasie trwania programu wszystkie klasy uczestniczyły średnio w 5 lekcjach tygodniowo z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Sprzęt wykorzystywano na lekcjach języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, historii, wos-u, biologii, fizyki, geografii, plastyki, techniki, religii, zajęć z wychowawcą oraz w nauczaniu początkowym. Wykorzystanie interaktywnych pomocy dydaktycznych pozwoliło na prezentowanie treści kształcenia w bardziej interesujący sposób, pozwalając tym samym, na wielozmysłowe odbieranie przez uczniów treści prezentowanych przez nauczyciela. Korzystano ze stron wydawnictw GWO i Nowej Ery, ze strony epodreczniki.pl, scholaris.pl, learningapps.org, oraz własnych programów multimedialnych i filmów.
Istotną rolę w wykorzystywaniu interaktywnych pomocy dydaktycznych w naszej szkole odgrywało angażowanie uczniów w przygotowanie lekcji oraz potrzebnych do niej źródeł. Włączanie uczniów w proces tworzenia treści edukacyjnych (np. zadania domowe w formie prezentacji na zadany temat, przedstawianych przez ucznia na kolejnej lekcji), pozwoliło na zwiększenie ich kreatywności.

RP

  • 43
  • 1 608
  • 499 841

Stan powietrza w Jaźwinach

Skip to content